Priser og betaling

Alle undersøkelser og behandlinger betales med kort. Faktura kan sendes ut når det er avtalt på forhånd, og da tilkommer et faktureringsgebyr.

Vi har faste priser på de vanligste undersøkelser og behandlinger. Når vi kjører ut til staller kommer kjøring i tillegg, for røntgen på stall gjelder egen kjøresats. Ser vi på flere hester på samme stall fordeles kjøringen etter faste satser, og kjører vi ut på vakt gjelder egne satser.

Fra 1/1-2019 innfører vi kjøresoner, og vi har en minstesats på kjøring som er på kr 190 +mva. Vi prøver å lage kjøreruter hvor man kan «slenge seg på» for å holde prisen for kjøring nede, men vi kjører også ut på enkeltbesøk etter ønske og behov.

Sone «Nærområde»: Melhus, Øysand mm for Lise W alle dager og for Charlotte E i forbindelse med klinikkdager. For Charlotte E er også Byåsen Nærområde alle dager.
Sone 1: Byneset, Klæbu, Jonsvannet og Bratsberg
Sone 2: Malvik

Som følge av ny lov om Dyrehelsepersonell med strengere krav til journalføring og rapportering av medisiner har vi innført et fast tillegg til alle konsultasjoner. Tillegget er på kr 80 eks mva og kalles «Lovpålagt rapportering og journalføring». Det fremkommer som egen post på kvitteringen/faktura.

Vi tilbyr direkteoppgjør med forsikringsselskapene Gjensidige og Agria. For direkteoppgjør til Agria trenger vi et forsikringsnummer, og for direkteoppgjør til Gjensidige trenger vi i tillegg fødselsdato til forsikringstaker. Da sender vi faktura direkte til selskapet og du slipper å legge ut og betaler kun egenandelen til veterinæren i etterkant. Denne tjenesten koster kr 160 eks mva.