Priser og betaling

De fleste undersøkelser og behandlinger kan betales med Vipps. Vi har også mulighet til å sende faktura på e-post, men dette må avtales på forhånd. Omkostninger for tilsendt faktura er kr 53 eks mva.  Betalingsoppfølging gjøres av Finexa Norge.

Vi har faste priser på de vanligste undersøkelser og behandlinger. Når vi kjører ut til staller kommer kjøring i tillegg, for røntgen på stall gjelder egen kjøresats. Det er egne priser for enkeltbesøk, og ser vi på flere hester på samme stall eller i samme område fordeles kjøringen etter faste satser. Kjører vi ut på vakt gjelder egne satser pr km.

Vi har «kjøresoner» og har en minstesats på kjøring som er på kr 223 +mva. For å holde prisene nede på kjøring lager vi kjøreruter for planlagte besøk, men da må det være flere hester på kjøreruten og vi bruker satsen «delt kjøring». Vi kjører også ut på enkeltbesøk etter ønske og behov, da gjelder egne satser.

Sone «Nærområde»: Melhus, Øysand mm for Lise W alle dager og for Kristine S i forbindelse med klinikkdager.
Fordi utgangspunktet for Lise og Kristine er ulikt, Lise bor på Fannrem og Kristine på Valentinlyst vil pris for kjøring variere etter hvem som kommer. Vi har to kjøresoner i tillegg til den vi kaller «Nærområdet), og vi ser oss også nødt til å ta høyde for hvor mye bompenger det er på strekningen.

Som følge av loven om Dyrehelsepersonell med strengere krav til journalføring og rapportering av medisiner har vi innført et fast tillegg til alle konsultasjoner. Tillegget er på kr 98 eks mva og kalles «Lovpålagt rapportering og journalføring». Det fremkommer som egen post på kvitteringen/faktura.

Vi tilbyr direkteoppgjør med forsikringsselskapene Gjensidige og Agria. For direkteoppgjør til Agria trenger vi et forsikringsnummer, og for direkteoppgjør til Gjensidige trenger vi i tillegg fødselsdato til forsikringstaker. Da sender vi faktura direkte til selskapet og du slipper å legge ut og betaler kun egenandelen til veterinæren i etterkant. Denne tjenesten koster kr 210 eks mva.