Priser og betaling

De fleste undersøkelser og behandlinger kan betales med kort eller Vipps. Vi har også mulighet til å sende faktura på e-post, men dette må avtales på forhånd. Omkostninger for tilsendt faktura er kr 50 eks mva.  Betalingsoppfølging gjøres av Finexa Norge.

Vi har faste priser på de vanligste undersøkelser og behandlinger. Når vi kjører ut til staller kommer kjøring i tillegg, for røntgen på stall gjelder egen kjøresats. Ser vi på flere hester på samme stall fordeles kjøringen etter faste satser, og kjører vi ut på vakt gjelder egne satser.

Vi har «kjøresoner» og har en minstesats på kjøring som er på kr 210 +mva. Vi prøver å lage kjøreruter hvor man kan «slenge seg på» for å holde prisen for kjøring nede, da kaller vi det «delt kjøring». Vi kjører også ut på enkeltbesøk etter ønske og behov, da gjelder egne satser.

Sone «Nærområde»: Melhus, Øysand mm for Lise W alle dager og for Kristine Si forbindelse med klinikkdager.
Sone 1: Byneset, Klæbu, deler av Jonsvannet og Bratsberg
Sone 2: Malvik

Som følge av loven om Dyrehelsepersonell med strengere krav til journalføring og rapportering av medisiner har vi innført et fast tillegg til alle konsultasjoner. Tillegget er på kr 92 eks mva og kalles «Lovpålagt rapportering og journalføring». Det fremkommer som egen post på kvitteringen/faktura.

Vi tilbyr direkteoppgjør med forsikringsselskapene Gjensidige og Agria. For direkteoppgjør til Agria trenger vi et forsikringsnummer, og for direkteoppgjør til Gjensidige trenger vi i tillegg fødselsdato til forsikringstaker. Da sender vi faktura direkte til selskapet og du slipper å legge ut og betaler kun egenandelen til veterinæren i etterkant. Denne tjenesten koster kr 194 eks mva.